UIT Code Contest

Cuộc thi lập trình tập sự cho học sinh THPT

Đối tượng tham gia

Học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

Địa điểm

Học sinh đăng ký tài khoản theo hướng dẫn trên hệ thống thi: thilaptrinh.uit.edu.vn

Thời gian

Cuộc thi diên ra định kỳ mỗi 2 tuần, vào thứ Bảy trong khung giờ từ 19g00 đến 20g00.

Hình Thức thi

Thí sinh đăng ký dự thi theo hướng dẫn từ Ban tổ chứ. Mỗi đợt thi, thí sinh sẽ phải giải quyết 2 - 3 bài toán do Ban tổ chức đặt ra bằng các ngôn ngữ lập trình như Pascal, C, C++, Java hoặc Python.

Phần thưởng hấp dẫn

Sau mỗi đợt thi, Ban tổ chức sẽ trao 3 phần qùa kèm giấy khen của Ban Giam hiệu trường Đại học Công nghệ Thông tin cho 3 bạn thí sinh xuất sắc nhất mỗi đợt.